อ่านบทความ ‘ฉันเสียใจที่ต้องดีขึ้น’: ผู้เล่น High-Elo LoL ปิดเสียงเกี่ยวกับความเป็นพิษในอันดับที่สูงขึ้น หมวดหมู่: League of Legends League of Legends ‘ฉันเสียใจที่ต้องดีขึ้น’: ผู้เล่น LoL สูง Elo ปิดเสียงเกี่ยวกับความเป็นพิษในอันดับที่สูงขึ้น Michael Kelly Michael Kelly 17 เมษายน 2024 (function() { Array.from(document.querySelectorAll(".wp-block-gamurs-article-tile__content-byline-datetime[data-datetime]")).forEach((datetimespan) => { const datetime = datetimespan.dataset.datetime; datetimespan.dataset.datetime = ""- const date = วันที่ใหม่ (datetime) if (isNaN (date)) { return; } const ตอนนี้ = วันที่ใหม่ (); const diff = ตอนนี้ – วันที่; นาทีที่ต่อเนื่อง = 1,000 * 60; ชั่วโมง const = นาที * 60; const วัน = ชั่วโมง * 24 ถ้า (ต่าง { la filtered = dateData.filter((e) => e.type === period); dateObject[period] = กรองความยาว > 0 ? กรองแล้ว[0].value : ไม่ได้กำหนด; }) datetimespan.innerText = `${dateObject.month} ${dateObject.day}, ${dateObject.year}`; –

ลีกออฟเลเจน ...

การแยกทางอี ...

ตั้งแต่เริ่ ...

อ่านบทความ ผู้เล่น LoL ค้นพบข้อบกพร่องของไอเท็มจังเกิ้ลที่ทำลายเกมซึ่งทำให้การเติบโตของ XP หยุดชะงัก หมวดหมู่: League of Legends League of Legends ผู้เล่น LoL ค้นพบข้อบกพร่องของไอเท็มจังเกิ้ลที่ทำลายเกมซึ่งทำให้การเติบโตของ XP หยุดชะงัก Tyler Esguerra Tyler Esguerra 16 เมษายน 2024 (function() { Array .จาก(document.querySelectorAll(".wp-block-gamurs-article-tile__content-byline-datetime[data-datetime]")).forEach((datetimespan) => { const datetime = datetimespan.dataset.datetime; datetimespan.dataset.datetime = ""- const date = วันที่ใหม่ (datetime) if (isNaN (date)) { return; } const ตอนนี้ = วันที่ใหม่ (); const diff = ตอนนี้ – วันที่; นาทีที่ต่อเนื่อง = 1,000 * 60; ชั่วโมง const = นาที * 60; const วัน = ชั่วโมง * 24 ถ้า (ต่าง { la filtered = dateData.filter((e) => e.type === period); dateObject[period] = กรองความยาว > 0 ? กรองแล้ว[0].value : ไม่ได้กำหนด; }) datetimespan.innerText = `${dateObject.month} ${dateObject.day}, ${dateObject.year}`; –

มีข้อบกพร่อ ...