ในเกมเช่น v ...

Valorant เป ...

ในเหตุการณ์ ...

Valorant ได ...

จลาจล ทิ้ง ...

กล้าหาญ เป็ ...